Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

ΟΙ ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ

    Αφήνουμε στην άκρη τις ειδήσεις που ταιριάζουν περισσότερο για πρωτοσέλιδα οπαδικών αθλητικών εφημερίδων και όχι «σοβαρών» διεθνών ειδησεογραφικών μέσων, όπως αυτές που αναφέρονται στην αντιμετώπιση του Έλληνα υπουργού των Οικονομικών από τους ομόλογούς του υπουργούς στην σύσκεψη του Eurogroup με χαρακτηρισμούς όπως  αυτούς  του  «τυχοδιώκτη» και του «ερασιτέχνη» ,για να δούμε την ουσία της σημερινής συνάντησης και κατά πόσο  το Eurogroup , νομιμοποιείται και μπορεί να επιβάλλει την όποια θέλησή του.


    Ουσιαστικά , διαβάζοντας της δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας υπουργός των Οικονομικών, επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά η ανάγκη να υπάρξει συμφωνία που θα είναι επωφελής για την Ελλάδα αλλά και την  Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια όμως που δεν θα θίγονται τα όρια που έχει θέσει η Ελληνική Κυβέρνηση. Αν αυτό πραγματοποιηθεί έγκειται στην θέληση για υποχωρήσεις και των δύο μερών της διαπραγμάτευσης. Για άλλη μια φορά, προς απογοήτευση των ντόπιων και ξένων που χαιρέκακα θέλουν την Ελλάδα και τον Ελληνικό λαό ισοπεδωμένους , ο υπουργός τόνισε στις δηλώσεις που έκανε:
«Στην τοποθέτησή μου αναφέρθηκα στην απαίτηση των θεσμών για άμεση μείωση συντάξεων, ιδίως των επικουρικών. Είναι μία απαίτηση που η ελληνική κυβέρνηση δεν  μπορεί να κάνει αποδεκτή στη μέση μίας συνεχιζόμενης αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης. Στους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας και αυτή είναι μία κίνηση που θεωρούμε ότι, όχι μόνο δεν συνάδει με την πολιτική μας για ελάφρυνση των βαρών που σηκώνουν στους ώμους τους οι χειμαζόμενοι συμπολίτες μας, αλλά ταυτόχρονα δεν βοηθάει και το τραπεζικό σύστημα απομειώνοντας ακόμη περισσότερο την αξία των περιουσιακών στοιχείων τους. Τη διαφορά με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και συγκεκριμένα τη δική μας αίσθηση πως απαιτούνται πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια που να μην αποτρέπουν το ρυθμό ανάπτυξης που απαιτείται για να παραχθούν.» 

   Με άλλα λόγια ούτε βήμα πίσω από αυτή την γραμμή. Πριν βγάλει κάποιος βιαστικά συμπεράσματα , θεωρώ ότι αυτά τα ελάχιστα που απαιτεί η Ελληνική Κυβέρνηση είναι αυτονόητα και προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Οι υπουργοί που αποτελούν το με την στάση που κρατούν κάνουν κουρελόχαρτο τον Χάρτη.
Φυσικά αυτό πέρα του εντυπωσιασμού του μέσου Ευρωπαίου δεν έχει καμιά συνέπεια , αφού αυτός ο θεσμός (το Eurogroup) είναι άτυπος.
Με άλλα λόγια το περιβόητο Eurogroup που κάποιοι σκόπιμα έχουν γιγαντώσει  είναι ένα ανεπίσημο σώμα το οποίο αποτελείται από τις 17 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που συμμετέχουν στην ζώνη του Ευρώ με στόχο της διαχείριση της ενιαίας νομισματικής αγοράς του ευρώ. Σε αυτό συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνος για την Οικονομική και Νομισματική Πολιτική και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο νομικός Χριστόφορος Χριστοφή, καθηγητής Νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, σε συνέντευξή του το 2013 στο Sigmalive εξηγεί:

«Ο ρόλος του Eurogroup είναι συντονιστικός και δεν έχει οποιαδήποτε νομοθετική ή εκτελεστική αρμοδιότητα.
Θεμέλιο της ΕΕ είναι το κράτος δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ενέργειες ή αποφάσεις ή νομοθετήματα οποιουδήποτε οργάνου την ΕΕ πρέπει να εδράζεται στις Συνθήκες που έχουν εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη. Οι Συνθήκες αποτελούν το σύνταγμα της ΕΕ και κανένα όργανο δεν μπορεί να λειτουργεί εκτός του πλαισίου των Συνθηκών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με το έργο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Το Δεκέμβριο του 2009, τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας. Αναπόσπαστο μέρος της ήταν ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Charter of Fundamental Rights of the European Union). Ο Χάρτης αντικατοπτρίζει επίσης τις αρχές που προκύπτουν από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξάλλου από το 2009 οποιαδήποτε χώρα για να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ).»
(Πηγή: Sigmalive.com)

Ενδεικτικά παραθέτω ορισμένα άρθρα του Χάρτη :

Άρθρο 1 Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται.


Άρθρο 17 Δικαίωμα ιδιοκτησίας
1. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του, να τα χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνον για λόγους δημόσιας ωφέλειας, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της. Η χρήση των αγαθών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από το νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς το γενικό συμφέρον.


Άρθρο 24 Δικαιώματα του παιδιού
1. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους.
 2. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

Άρθρο 25 Δικαιώματα των ηλικιωμένων
 Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο.


Άρθρο 28 Δικαίωμα διαπραγμάτευσης και συλλογικών δράσεων
Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, ή οι αντίστοιχες οργανώσεις τους, έχουν, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, δικαίωμα να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις στα ενδεδειγμένα επίπεδα καθώς και να προσφεύγουν, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, σε συλλογικές δράσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της απεργίας.

Άρθρο 33 Οικογενειακή ζωή και επαγγελματική ζωή
 1. Εξασφαλίζεται η νομική, οικονομική και κοινωνική προστασία της οικογένειας.
2. Κάθε πρόσωπο, προκειμένου να μπορεί να συνδυάζει την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή του, έχει δικαίωμα προστασίας από την απόλυση για λόγους που συνδέονται με τη μητρότητα, καθώς και δικαίωμα αμειβόμενης άδειας μητρότητας και γονικής άδειας μετά τη γέννηση ή την υιοθεσία παιδιού.

Άρθρο 35 Προστασία της υγείας
 Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα υγείας και να απολαύει ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Άρθρο 53 Επίπεδο προστασίας
Καμία διάταξη του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως περιορίζουσα ή θίγουσα τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που αναγνωρίζονται στα αντίστοιχα πεδία εφαρμογής από το δίκαιο της Ένωσης, το διεθνές δίκαιο καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις, στις οποίες είναι μέρη η Ένωση, ή όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και από τα Συντάγματα των κρατών μελών.

 Άρθρο 54 Απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώματος
Καμία από τις διατάξεις του παρόντος Χάρτη δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συνεπαγόμενη δικαίωμα επίδοσης σε δραστηριότητα ή εκτέλεσης πράξης που αποσκοπεί στην κατάλυση των δικαιωμάτων ή ελευθεριών που αναγνωρίζονται στον παρόντα Χάρτη ή σε περιορισμούς των δικαιωμάτων και ελευθεριών ευρύτερους από τους προβλεπόμενους σε αυτόν.

Ολόκληρος ο χάρτης εδώ:


Μια ανάγνωση είναι αρκετή να αποδημήσει την νομιμότητα των μνημονίων και να στείλει στο δικαστήριο όσους τα υπόγραψαν. πηγες: Βήμα on line, sigmalive.com, eur-lex.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου