Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣImage result for τυραννίαΑν μου ζητούσε κάποιος να περιγράψω με μια λέξη  την εποχή που ζούμε θα του έλεγα αβίαστα ότι βιώνουμε την εποχή της τρομοκρατίας. Μιας τρομοκρατίας που έχει απλώσει τα πλοκάμια της σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες αλλά και αποδέκτες τρομοκρατικών ενεργειών. Η τρομοκρατία έχει ως βασικό συστατικό της τη βία.Η βία είναι μια καταχρηστική και επιθετική πράξη που θέτει σε κίνδυνο της σωματική ακεραιότητα ,ακόμα και τη ζωή κάποιου ανθρώπου και διαταράσσει τον ψυχισμό του.Πολλές φορές επίσης, καταστρέφει την περιουσία του.Η χειρότερη μορφή της είναι η ψυχολογική βία.
Η τρομοκρατία, δηλαδή η κυριαρχία του τρόμου είναι χαρακτηριστικό απολίτιστων κοινωνιών όπου επικρατεί το δίκαιο του ισχυροτέρου, η δεισιδαιμονία και ο κάθε είδους φανατισμός. Άρα αυτό που βιώνουμε στις μέρες μας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι  δεν είναι μια απλή οικονομική κρίση αλλά μια πολύ σοβαρή κρίση πολιτισμού.
Τι είναι όμως πολιτισμός για μας που μιλούμε την ελληνική γλώσσα;

Φυσικά δεν είναι ο ορισμός που εισήγαγε και χρησιμοποίησε συχνά από τότε, το 1804 ο Αδαμάντιος Κοραής προσπαθώντας να μεταφράσει στα ελληνικά τον γαλλικό όρο civilisation, δηλαδή το σύνολο των ηθικών, πνευματικών και υλικών επιτευγμάτων μιας κοινωνίας.
Η λέξη πολιτισμός για μας τους Έλληνες προέρχεται από την λέξη Πόλις, πολί-της, και έχει την έννοια της συμπεριφοράς του πολίτη  στο περιβάλλον της πόλης ως μορφής κοινωνικής ζωής όπου λαβαίνει ενεργά μέρος στη δημόσια ζωή. Ο Σόλωνας επέβαλε και υποχρέωσε τον κάθε Αθηναίο πολίτη να μετέχει στα κοινά της πόλης. Έτσι γεννήθηκε η Αθηναϊκή Δημοκρατία που θεωρείται το ύψιστο επίτευγμα του ανθρωπίνου πνεύματος.Σύμφωνα με αυτή, αφού η διαβίωση όλων των πολιτών (από τη γέννηση ως το θάνατο τους), διέπεται από νόμους, οι πολίτες είναι οι μόνοι υπεύθυνοι, ώστε να διαμορφώσουν τους νόμους που τους αξίζουν, σύμφωνα με τις κοινές τους πεποιθήσεις (δόξες), τα κοινά τους συμφέροντα και οφείλουν να τους τηρούν. Η εφαρμογή της Δημοκρατίας  σε μια πόλη (βλ. κοινωνία) παρέχει τα πάντα σε όλους τους πολίτες χωρίς διάκριση και έχει σαν στόχο την βελτίωσή τους. Με άλλα λόγια τους εκ-πολιτίζει.
Άρα η Δημοκρατία  εξευγενίζει τον άνθρωπο.Είναι ένα πολί-τευμα γεννημένο από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Αυτό ακριβώς ορίζει και το σύγχρονο και ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα.Η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από το Λαό, ασκείται από το Λαό και εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Λαού. (άρθρο 1. του Συντάγματος)


'Αρθρο 1: (Μορφή του πολιτεύματος)

1. Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.Ποιες είναι οι εξουσίες που περιγράφονται στο παραπάνω άρθρο; 

Είναι η Νομοθετική Εξουσία(Κοινοβούλιο), η Εκτελεστική Εξουσία(Κυβέρνηση)και η Δικαστική Εξουσία.
Κατά το Σύνταγμα οι εξουσίες αυτές πρέπει να εργάζονται για τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού και να λειτουργούν στα πλαίσια που αυστηρά ορίζει το Σύνταγμα. Ότι από τα παραπάνω δεν τηρείται αποτελεί κατάλυση του πολιτεύματος δηλαδή της Δημοκρατίας.
Χωρίς Δημοκρατία δεν υπάρχει Πολι-τισμός και επικρατεί το Δίκαιο του Ισχυροτέρου που γεννά Τρομοκρατία και Βία. Ας μην έχουμε λοιπόν απορίες για το τι συμβαίνει γύρω μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου