Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΑΝΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ


Σχετική εικόνα


Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάτοικοι του πρώτου οικονομικού προτεκτοράτου της Ε.Ε., της πρώτης χώρας του 21ου αιώνα που βρίσκεται υπό κατοχή χωρίς προηγουμένως να υπάρξει πόλεμος,καλή σας ημέρα. Μπορεί αυτή τη στιγμή που διαβάζετε τις παραπάνω γραμμές να σκέφτεστε ότι είμαι υπερβολικός στους χαρακτηρισμούς μου.Ίσως κάποιοι να γελάσουν ειρωνικά. Κανένα πρόβλημα.Μετά το τέλος της ανάγνωσης του κειμένου που ακολουθεί θεωρώ ότι οι περισσότεροι αν όχι όλοι θα με δικαιώσουν.
Όλοι μας αυτή την εποχή, συντάξαμε την φορολογική  δήλωση για το οικονομικό έτος 2016. Δεν γνωρίζω πόσοι από εσάς παρατήρησαν μια μεγάλη αλλαγή πάνω στα φορολογικά έντυπα. Για να μη μιλώ με γρίφους και για την οικονομία του χρόνου, η αλλαγή για την οποία κάνω λόγο αφορά την οικονομική Αρχή που είναι πλέον υπεύθυνη για τον έλεγχο και την είσπραξη των φορολογικών εσόδων. Θα δείτε όσοι δεν το έχετε ήδη παρατηρήσει ότι το Υπουργείο Οικονομικών είναι πλέον αναρμόδιο για αυτή την διαδικασία και έχει αντικατασταθεί από την Α.Α.Δ.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) . Αυτό το τίτλο φέρουν πλέον τα νέα φορολογικά έντυπα. 


       Πριν όμως προχωρήσω ας ξαναθυμηθούμε μαζί μερικές Βασικές Αρχές της Οικονομίας.
Το κράτος ως μια ισχυρή συλλογική οντότητα, έχει ως κύρια επιδίωξη την επίτευξη και η διατήρηση της οικονομικής ευημερίας και της κοινωνικής ισορροπίας. Με άλλα λόγια το κράτος θα πρέπει φροντίζει, μεταξύ άλλων, να αδιανέμει το εισόδημα (ΑΕΠ) ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και να μην οδηγείται μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε μεγάλη φτώχεια. Από οικονομικής πλευράς αυτό εξασφαλίζεται από τη λειτουργία των Δημόσιων Οικονομικών τα οποία  χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Τα δημόσια έσοδα και τις δημόσιες δαπάνες.
       Ως δημόσιες δαπάνες (έξοδα) λογίζονται τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται για εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών στα Δημόσια Αγαθά.
Με τον όρο Δημόσια Αγαθά εννοούμε όλα εκείνα τα "προϊόντα" που δεν ισχύει η αρχή του Αποκλεισμού. Δηλαδή τα προϊόντα εκείνα που μπορούν να τα έχουν όλοι. Ακόμα και αυτοί δεν δεν μπορούν ή αρνούνται να πληρώσουν το "αντίτιμο" προς τον "παραγωγό".
Ως δημόσια αγαθά γενικά θεωρούνται η εθνική άμυνα, η δημόσια ασφάλεια, η παιδεία, η υγεία, τα εθνικά ή κοινοτικά πάρκα, οι εθνικές οδοί, οι φάροι στα λιμάνια, τα λιμάνια,τα αεροδρόμια κλπ. Εξαιτίας του χαρακτήρα αυτών των αγαθών και της αδυναμίας να εφαρμοστεί η αρχή του αποκλεισμού στη χρήση τους, την παραγωγή και διάθεση τους αναλαμβάνει το κράτος.
   Ως δημόσια έσοδα είναι τα ποσά που πρέπει να αποκτήσει το κράτος για να χρηματοδοτήσει της δημόσιες δαπάνες άρα να εξασφαλίσει τα Δημόσια Αγαθά για όλους τους πολίτες.Βασική και κυριότερη πηγή άντλησης εσόδων είναι η φορολογία. Άμεση και έμμεση.

      Τι συμβαίνει αν όλη αυτή η οικονομική διαδικασία-λειτουργία πάψει να ελέγχεται από την νόμιμα εκλεγμένη Κυβέρνηση; Απλά δεν υπάρχει Κράτος. Αν δεν υπάρχει Κράτος παύει άμεσα να υπάρχει κοινωνική ισορροπία.

          Αφού εξετάσαμε κάποιες Βασικές Οικονομικές Αρχές, ας επανέλθουμε στο θέμα μας που είναι η Α.Α.Δ.Ε. Αυτή λοιπόν η Αρχή γεννήθηκε μέσα από τις επιταγές- διαταγές του 3ου Μνημονίου,που προέβλεπε-επέβαλε την κατάργηση του δικαιώματος (που έχει κάθε ΚΥΡΙΑΡΧΟ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ) της Ελληνικής Κυβέρνησης να διαχειρίζεται και να ελέγχει την Οικονομία της χώρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το μνημόνιο, το ψήφισαν το καλοκαίρι του 2015 καταστρατηγώντας τη θέληση του Ελληνικού Λαού όπως αυτή εκφράστηκε μέσω του Δημοψηφίσματος, 220 βουλευτές ( ΣΥΡΙΖΑ,ΑΝΕΛ,ΝΔ,ΠΑΣΟΚ,ΠΟΤΑΜΙ,ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ).

Έτσι το Μάιο του 2016 στα πλαίσια της 1ης αξιολόγησης υπερψηφίστηκε από την Βουλή ο νόμος 4389/16 βάσει του οποίου γεννήθηκε η Α.Α.Δ.Ε.
Παρά τις παπάτζες που λέει ο κάθε δοσίλογος, ο νόμος είναι σαφής και δείχνει με απόλυτη ευκρίνεια ότι η ΑΑΔΕ ελέγχεται αποκλειστικά από τους "δανειστές"-κατακτητές, οι οποίοι τοποθετούν σε αυτό ανθρώπους της αρεσκείας τους. 

Στο πρώτο άρθρο του νόμου διαβάζουμε τα εξής εξωφρενικά:

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της. 2. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. 

Στο τρίτο άρθρο του νόμου γίνεται απολύτως σαφές ότι η λειτουργία της ΑΑΔΕ  δεν ελέγχεται από κανένα θεσμικό κρατικό όργανο  και τα μέλη της πράττουν κατά συνείδηση:

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και ο Διοικητής απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Ο Εμπειρογνώμονας είναι ο άνθρωπος -κλειδί της Αρχής. Ας δούμε λοιπόν τις αρμοδιότητες που έχει και οι οποίες περιγράφονται από τον νόμο (άρθρο 8):

 Κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της Αρχής, στο Συμβούλιο Διοίκησης θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ζητήματα βέλτιστων διεθνών πρακτικών, Εμπειρογνώμονας με εμπειρία σε ζητήματα φορολογικής διοίκησης που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό. Ο Εμπειρογνώμονας, ο οποίος δύναται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, έχει τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στα έγγραφα και στοιχεία της αρχής με τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και τις ίδιες υποχρεώσεις. Κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να παρατείνει το ανωτέρω χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ακόμη έτη.

Ποιος ορίζει τον Εμπειρογνώμονα; Ο νόμος δίνει την απάντηση στο άρθρο 10:

 Ο Εμπειρογνώμονας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, βάσει καταλόγου τριών (3) υποψηφίων, τον οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μελών της Διοίκησης της ΑΑΔΕ. Υπάρχει μια Επιτροπή επιλογής των υποψηφίων την οποία την απαρτίζουν κάποια κάποιοι εκπρόσωποι του κρατικού μηχανισμού και 2 εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 Η επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης γίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής, η οποία θα απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, β) τον Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, δ) τον Πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ε) ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών και στ) αποκλειστικά για τα πρώτα επτά (7) έτη λειτουργίας της Αρχής, δύο εκπροσώπους που υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όποιος έχει όρεξη για διάβασμα ολόκληρος ο νόμος εδώ:

http://www.et.gr/images/stories/2016/fek_a94_2016/20160100094.pdf

Για να ανακεφαλαιώσω και να κλείσω. Επί 7 χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες της περικοπής ακόμα και της κατάργησης δημοσίων αγαθών. Πολλά από αυτά (λιμάνια,αεροδρόμια, τηλεπικοινωνίες κλπ ) πήγαν σε χέρια ξένων. Όλα αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν πραγματοποιούνται με την γελοία αιτιολογία ενός δήθεν χρέους για το οποίο κανείς δεν θέλησε και δεν θέλει να κάνει έναν λογιστικό έλεγχο και να πράξει ότι έπραξε η Αμερική και κάθε δημοκρατική και κυρίαρχη χώρα (http://info-war.gr/i-mystikes-chreokopies-ton-ipa/). Έτσι τα χρήματα των δημόσιων δαπανών πηγαίνουν στα χέρια των "δανειστών". Πλέον δεν έχουμε ούτε το δικαίωμα της διαχείρισης και ελέγχου των φορολογικών εσόδων που αποτελούν την βασική πηγή των Δημόσιων Εσόδων.
Όσοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ζούμε σε μια Ανεξάρτητη και Ελεύθερη χώρα μάλλον ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Όσο για εμάς τους υπόλοιπους τι να πω...καλή λευτεριά.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου